דרג את השרשרת    דירוג נוכחי: מועילה [190]
חיוני - להציג בנבחרת למדתי משהו/עזר לי אפשר למחוק